Ogłoszenie: Kashmir erotic

235650

pomorskie: Gdańsk - Przymorze Wielkie ul. Bora komorowskiego 30

sex fotka

Treść anonsu: Kashmir erotic

sex poland Sensualny, namiętny, nasycony erotyzmem, a jednocześnie niezwykle relaksujący i odprężający.
Dłonie delikatnie przesuwają się po Twoim ciele, chcą wyczuć każdy jego centymetr. Masuję Twoje plecy, pochylam się, dotykam Cię już nie tylko dłońmi, czujesz bliskość mojego ciała… czujesz moje ciepło, dotyk mojej skóry, zapach, oddech… Jesteś rozluźniony, zrelaksowany
Czy mocny i głęboki dotyk doprowadza ciebie do rozkoszy? A może to łagodne muśnięcia rozpalą do czerwoności?

sex english Sensual, passionate, filled with eroticism, yet very relaxing and enjoyable. Hands gently slide over your body, they want to feel every inch of it. Massaging your back, lean forward to touch you, not only your hands, you feel the nearness of my body ... feel my warmth, touch my skin, smell, breath ... You are relaxed, relaxed Is strong and deep touch brings you the pleasure? A soft brush can ignite the red?

sex deutsche Sinnlich, leidenschaftlich, mit Erotik gefüllt, aber sehr entspannend und angenehm. Hände sanft über Ihren Körper gleiten, sie wollen jeden Zentimeter von ihm fühlen. Massieren Sie Ihren Rücken, nach vorne lehnen, dich zu berühren, nicht nur Ihre Hände, fühlt man die Nähe meines Körpers fühlen ... meine Wärme, meine Haut berühren, riechen, atmen ... Sie sind entspannt, entspannt Ist stark und tief Touch bringt Ihnen die Freude? Eine weiche Bürste kann sich entzünden die rote?

Komentarze i oceny

Byłeś? Napisz opinię dla innych :)
Przetwarzanie... prosimy o cierpliwość.

Loading